Than dừa vuông giá rẻ

120.000

than dừa vuông giá rẻ 120.000đ 1 hộp
nhược điểm mồi lâu
ưu điểm giữ điều hòa tốt cháy lâu