Bộ Drag Mini 117W Platinum của Voopoo

1

  • 1x DRAG Mini 117W Platinum Mod
  • 1x Xe tăng Sub-Ohm UFORCE T2
  • 1x 0.6ohm P2 cuộn lưới đơn
  • 1x 0.13ohm N1 cuộn lưới đơn
  • 1x Ống thủy tinh dự phòng (3,5mL)
  • 1x Cáp MicroUSB
  • 1x Túi phụ tùng
  • 1x Sổ tay hướng dẫn
  • 1x thẻ bảo hành

Hết hàng

Danh mục: