Bình shisha AB8

1.200.000 1.150.000

-Đây là 1 mẫu bình shisha dòng trung cao 55cm
-Khi mua bình sẽ có đầy đủ phụ kiện kèm theo