Hương tinh dầu Flow Ice E-Juice của Aqua

Hương vị chính:  Dứa, ổi, xoài, bạc hà

Tỷ lệ PG / VG:  30/70