List các loại chén đựng shisha

40.000

Gamiecocharm sẽ giới thiệu toàn bộ các loại chén đựng thuốc khi hút shisha.Tùy vào các loại ron cao su cho chén để sử dụng các loại chén khác nhau.

  • ron cao su bé không có gờ thì dùng chén sứ loại nhỏ
  • ron cao su to có thể dùng được với toàn bộ các loại chén khác
Danh mục: