Nhỏ gọn với Vape Aspire Tigon Starter Kit

Aspire Tigon Starter Kit Nội dung

  • 1 x Tigon Mod
  • 1 x Tape Vape
  • 1 x 0,4 ohm Cuộn thay thế Tigon (Đã cài đặt sẵn)
  • 1 x 1,2 ohm Cuộn thay thế Tigon
  • 1 x Cáp USB
  • 1 x Hướng dẫn sử dụng
  • 1 x Phụ tùng
Danh mục: