KT3 là loại giấy tờ rất cần thiết đối với những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh nhưng đang làm việc, sinh sống và định cư lâu dài tại thành phố. Đây là giấy tờ cần thiết trong việc thực hiện các thủ tục đăng ký nhập học, vay vốn, đang ký biển số xe thành phố… Trong bài viết này, Gamiecocharm sẽ giúp bạn hiểu rõ KT3 là gì và thủ tục

Sổ tạm trú KT3 là gì?

Theo quy định tại Văn bản hợp nhất 03/2013/VBHN-VPQH và Thông tư 35/2014/TT-BCA: KT3 là trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú tại 1 tỉnh/ thành phố nhưng lại có đăng ký tạm trú dài hạn ở tỉnh/ thành phố khác trong cùng phạm vi đất nước.

Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú theo quy định, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa là hai mươi bốn tháng.

Những công dân có hộ khẩu thường trú ở tỉnh khác nhưng đang sinh sống và mong muốn được hưởng một số quyền lợi như người dân thành phố thường phải đăng ký KT3.

Thời hạn tạm trú của KT3 là bao nhiêu?

Sổ tạm trú KT3 thường có thời hạn tạm trú theo đề nghị của công dân, nhưng tối đa không quá 24 tháng. Khi hết thời hạn tạm trú nhưng muốn gia hạn thì hộ gia đình hoặc cá nhân làm thủ tục gia hạn tại cơ quan Công an nơi cấp sổ.

Theo quy định, thời hạn tạm trú của mỗi lần gia hạn tối đa không quá thời hạn sử dụng của sồ tạm trú. Trường hợp sổ hết thời hạn thì hộ gia đình phải đến cơ quan Công an để làm thủ tục cấp lại sổ mới.

Quyền lợi của người đăng ký KT3

KT3 là giấy tờ quan trọng giúp bạn làm nhiều loại thủ tục hành chính khi tạm trú dài hạn tại một thành phố khác nơi thường trú.

 • Làm hộ chiếu tại thành phố đang sinh sống
 • Xin Visa
 • Nhập khẩu vào thành phố. Đây là trường hợp cần thiết với những người mua nhà tại thành phố muốn cắt khẩu ở tỉnh sau 1,5 – 2 năm.
 • Dùng để vay vốn ngân hàng
 • Đăng ký khai sinh cho con
 • Đăng ký nhập học cho con

Thủ tục xin cấp giấy xác nhận tạm trú KT3 tại TP. HCM 2019

Điều kiện đăng ký KT3 là gì?

 • Là người đã đăng ký thường trú tại một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhưng hiện nay sống tại tỉnh/thành phố khác với nơi đăng ký thường trú.
 • Là người xác định mục đích ở lâu dài, mua đất hoặc có nhà ở thành phố thuộc Trung ương nơi cần đăng ký KT3.
 • Nếu bạn thuê, mượn hoặc ở nhờ của cá nhân (phần lớn khách hàng rơi vào trường hợp này), nếu được sự đồng ý bằng văn bản của người cho thuê, mượn thì được phép đăng ký KT3.

Hồ sơ đăng ký KT3 gồm những gì?

Theo Điều 21 của Luật cư trú 2006 thủ tục đăng ký thường trú bao gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu (mẫu HK01)
 • Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này (mẫu HK02)
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

Lưu ý:

 • Yêu cầu xuất trình CMND hoặc giấy tờ có xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú.
 • Người tạm trú được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ tạm trú hoặc đồng ý cho đăng ký tạm trú tại nơi thường trú của chủ hộ thì việc đồng ý phải được ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Mua nhà thành phố có cần KT3 không?

Đây là thắc mắc của nhiều người trước khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ nhà, đất thành phố. Tuy nhiên, việc mua nhà hay căn hộ không liên quan đến hộ khẩu. Người nhận chuyển nhượng chỉ cần qua công chứng và làm thủ tục sang tên tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất.

Sau khi đã sang tên, thì chủ nhà có thể làm KT3 cho mình. Sau khi hết hạn 24 tháng đăng ký KT3, bạn có thể làm thủ tục nhập hộ khẩu vào thành phố.

Trên đây là những thông tin về kt3 và thủ tục đăng ký KT3. Nếu bạn có ý muốn định cư lâu dài và đã có đủ điều kiện đăng ký KT3 thì nên tiến hành đăng ký KT3 để được hưởng các quyền lợi như công dân thường trú tại thành phố.