Bộ khởi động tất cả trong một Vape Aspire Breeze

Aspire Breeze All-in-One Starter Kit Nội dung

  • 1 x Thiết bị Aspire Breeze All-In-One
  • 2 x 0,6 ohm Cuộn dây Vape U-Tech
  • 1 x Cáp USB
  • 1 x Hướng dẫn sử dụng
Danh mục: