Gắp thuốc shisha

20.000

-Dùng để kẹp than-gắp thuốc shisha
-Kẹp thép chống gỉ

Danh mục: