Đế bình AB24

400.000

đế bình khalilmon làm bằng thủy tinh,vân vàng quanh đế bình

Danh mục: