Vape Aspire Zelos 2.0 50W TC Starter Kit

Aspire Zelos 2.0 50W TC Starter Kit với tank Nautilus 2S

  • 1 x Mod Aspire Zelos 2.0
  • 1 x Xe tăng Aspire Nautilus 2S
  • 1 x cuộn thay thế Nautilus BVC 1.8 ohm (Đã cài đặt sẵn)
  • 1 x cuộn dây thay thế Nautilus 2S BVC 0,4 ohm
  • Mẹo nhỏ giọt 1 x 510 SS (Đã cài đặt sẵn)
  • 1 x 510 Mẹo nhỏ giọt cứng đầu
  • 1 x Cáp USB
  • 1 x Hướng dẫn sử dụng
  • 1 x Phụ tùng
Danh mục: